logo

GCP-WMO register

Sinds 1 mei 2019 is het GCP-WMO-register in beheer bij de DCRF. Deze stap sluit goed aan bij de doelstelling van de DCRF om de kwaliteit van klinisch onderzoek te optimaliseren. Goede scholing en toetsing van de benodigde kennis zijn daar belangrijke onderdelen van. Een goed functionerend register met personen die aan de gewenste kwalificaties voldoen, is voor alle betrokkenen van groot belang om de kwaliteit van onderzoek te kunnen waarborgen. Met de overdracht van het GCP-WMO-register zet de DCRF een volgende stap in het bereiken van die gewenste kwaliteit.

EMWO blijft de ontwikkeling en afname van de GCP-WMO examens faciliteren alsmede, bij gebleken kwalificatie, de registratie van deelnemers in het GCP-WMO-register voor haar rekening nemen. Precies zoals u al van ons gewend bent. Voor alle bestaande registraties geldt dat de DCRF alleen inzage heeft in de kerngegevens die reeds in het openbare register worden getoond. Voor nieuwe aanmeldingen geldt in het vervolg dat kandidaten niet alleen kunnen aangeven of zij er bezwaar tegen hebben dat hun kerngegevens in het GCP-WMO-register worden opgenomen, maar ook of zij er bezwaar tegen hebben dat de DCRF inzage krijgt in de persoonsgegevens. Zo borgt EMWO de eisen die de privacywetgeving aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

In dit register kunt u de registratie van alle personen vinden die geslaagd zijn voor het GCP-WMO-examen. Door het invullen van de achternaam of bignummer kunt u personen opzoeken.

Let op: geen tussenvoegsels intypen bij het zoeken met de achternaam.