logo

Aangepaste Examinering

Soms kan een toetsvorm een grote belemmering zijn voor een bepaalde kandidaat zodat hij/zij daardoor niet zal kunnen slagen. In die gevallen kan een kandidaat een aangepast examen aanvragen. De redenen voor het indienen van een verzoek kunnen van psychische, fysieke of anderszins medische aard zijn (bijvoorbeeld dyslexie).

De mogelijkheden voor een aangepast examen zijn:

Verlenging examentijd
De kandidaat krijgt 30 minuten extra tijd voor het maken van het examen (bijv. in geval van beperkingen in de handcoördinatie, gezichtsvermogen).

Onderbreken examenafname
De kandidaat mag tijdens het examen een pauze nemen mits er geen vraag op het scherm staat. Te denken bijvoorbeeld aan iemand met ernstige concentratieproblemen.

Gebruik van geluidsboxen i.p.v. een koptelefoon
De kandidaat mag gebruik maken van geluidsboxen. Deze voorziening wordt gebruikt door mensen met ernstige gehoorproblemen waarbij het gebruik van hoortoestellen niet samengaat met het gebruik van een koptelefoon.

Aangepast examen aanvragen
De kandidaat vraagt een aangepast examen aan door 1 week vóór de examendatum een e-mail te sturen naar info@emwo.nl
De kandidaat dient er rekening mee te houden dat aangepaste examen kan leiden tot wijzigen van de examentijd en/of examenlocatie.