logo

Tariefswijziging per 1 mei 2019

Vanaf 1 mei aanstaande zal het examentarief voor GCP-WMO en BROK -examen wijzigen naar € 110,00 (excl. btw) per examen. Dit houdt in dat voor alle kandidaten die na 1 mei 2019 deel gaan nemen aan het examen, het nieuwe examentarief € 110,00 (excl. btw) in rekening wordt gebracht. Voor individuele kandidaten met een examendatum ná 1 mei die reeds ingeschreven staan en hebben betaald voor het examen, geldt nog het oude tarief.

De afgelopen jaren is het huidige examentarief gehandhaafd  en is er geen indexatie doorgevoerd. Deze tariefswijziging dient dan ook als kostendekking voor de huidige en toekomstige dienstverlening van EMWO.