logo

Nieuwe versie examenprotocollen

In de examencommissievergadering van 9 juni zijn de nieuwe examenprotocollen vastgesteld. Gekozen is om niet langer een algemeen geldend examenprotocol te hanteren, maar voor elk type examen een eigen protocol te laten gelden.

De nieuwe protocollen zijn hier op de website te vinden: Examenprotocollen