logo

Geen examens in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus roept de overheid op om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Stichting eX:plain, waar EMWO onderdeel van uitmaakt, vindt het haar verantwoordelijkheid om kandidaten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Daarom hebben wij besloten om alle examens per direct af te blazen. Dit betekent dat er vanaf heden tot en met 6 april 2020 geen examens zullen worden afgenomen. Wij b
Lees meer

Maatregelen EMWO in verband met coronavirus

Vanwege het feit dat het COVID-19 virus zich steeds meer verspreidt, worden er aan de kant van EMWO maatregelen genomen om dit zo veel mogelijk te beperken. Daarom is onder andere besloten dat alle EMWO (BROK en GCP-WMO) examens die gepland staan in het examencentrum in Amersfoort, de gehele maand maart en april worden geannuleerd. Voor u is de annulering kosteloos; indien u al heeft betaald voor het examen zal dit e
Lees meer

Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie

Wij zijn tijdens de kerstvakantie niet bereikbaar op: vrijdag 20 december dinsdag 24 december vanaf 12:00 uur t/m vrijdag 27 december woensdag 1 januari t/m vrijdag 3 januari Wij wensen u alvast hele prettige kerstdagen en alle goeds voor 2020!
Lees meer

Eind- en Toetstermen BROK en GCP-WMO

Voor zowel het BROK als het GCP-WMO examen zijn nu definitief de eind- en toetstermen vastgesteld. Voor BROK is dit gedaan door de BROK commissie, met de NFU als overkoepelend orgaan. Voor GCP-WMO is dit onder verantwoordelijkheid van de DCRF door de GCP-WMO commissie gedaan. EMWO zorgt ervoor dat beide examens aansluiten bij hun toetstermen. Een eind- en toetstermen document is bedoeld om een overzicht te geven van
Lees meer

Tariefswijziging per 1 september 2019

Vanaf  1 september 2019 zal het examentarief voor GCP-WMO en BROK -examen wijzigen naar € 110,00 (excl. btw) per examen. Dit houdt in dat voor alle kandidaten die na 1 september  deel gaan nemen aan het examen, het nieuwe examentarief € 110,00 (excl. btw) in rekening wordt gebracht. De afgelopen jaren is het huidige examentarief gehandhaafd  en is er geen indexatie doorgevoerd. Deze tariefswijziging di
Lees meer

Nieuwe afnamesysteem

Het GCP-WMO en BROK-examen wordt vanaf 15 januari 2019 afgenomen in een nieuwe toetsafnamesysteem. De contactpersonen van de examenlocaties zijn per e-mail hierover geïnformeerd. Nieuwsgierig? Maak het proefexamen om kennis te maken met frisse en rustige look van het nieuwe afnamesysteem.
Lees meer

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

EMWO is tijdens de feestdagen gesloten op: maandag 24 december 2018 dinsdag 25 december 2018 woensdag 26 december 2018 maandag 31 december 2018 dinsdag 1 januari 2019. Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Lees meer

Namens de DCRF het volgende bericht:

Hierbij laten we u weten dat het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO-examen hebben afgelegd. De DCRF Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van het regist
Lees meer

Namens de NFU het volgende bericht:

Rond vóór 1 mei 2019 je eBROK® cursus af! In 2019 verandert de aanbieder van de eBROK®. De NFU heeft met Elevate Health een contract afgesloten om de eBROK® te verbeteren, up-to-date te houden, te onderhouden en te hosten. Dit heeft consequenties voor iedereen die nu de eBROK® volgt of wil gaan volgen. Wanneer sluit de huidige eBROK® omgeving? De huidige eBROK® omgeving sluit per 1 mei 2019. Dit betekent, dat je vóór
Lees meer