logo

Examenresultaat per e-mail

Vanaf 5 juni 2018 ontvangt u de dag na het examen per e-mail uw examenresultaat.  Indien u zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kunt u binnen vier (4) weken na het bekend worden van de uitslag bezwaar indienen bij EMWO. Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen indien sprake is van een onvoldoende resultaat. Wij willen u dan ook verzoeken de e-mail met uw examenresultaat af te w
Lees meer

Twee gescheiden registers

Vanaf vandaag zijn er twee aparte registers waar de gecertificeerde kandidaten in op te zoeken zijn: een register voor de BROK® en een register voor GCP-WMO. Het BROK®-register is te raadplegen via de site van de NFU (klik hier). Het GCP-WMO register is te raadplegen via de site van EMWO (klik hier).
Lees meer

Proefexamen momenteel niet beschikbaar

In verband met de verhuizing van de server is het proefexamen momenteel niet beschikbaar. Vanaf vrijdag 1 april 17 uur is het proefexamen weer te gebruiken. Onze excuses voor het ongemak.
Lees meer

Vanaf 1 januari 2016 is (her)examen oude BROK® variant niet meer mogelijk.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen kandidaten alleen deelnemen aan het BROK® (her)examen als ze vooraf via de NFU BROK® academie de eBROK® opleiding hebben gevolgd. De oude BROK variant, waarbij de kandidaten meegebrachte literatuur mogen gebruiken tijdens het examen, wordt na 1 januari 2016 niet meer aangeboden.
Lees meer

Nieuwe versie examenprotocollen

In de examencommissievergadering van 9 juni zijn de nieuwe examenprotocollen vastgesteld. Gekozen is om niet langer een algemeen geldend examenprotocol te hanteren, maar voor elk type examen een eigen protocol te laten gelden. De nieuwe protocollen zijn hier op de website te vinden: Examenprotocollen
Lees meer

Wijzigingen examenreglement BROK examens

Vanwege de nieuwe examens naar aanleiding van de recentelijk gestarte eBROK gelden er voor de BROK examens nieuwe regels met betrekking tot de afname. In plaats van literatuur naar het examen mee te nemen, zal nu al het materiaal via de digitale eBROK omgeving beschikbaar worden gesteld. Daarmee gaat ook de regel in dat NIETS meegenomen mag worden naar de BROK examens. De begeleiding zal er op toezien dat de tafels v
Lees meer

EMWO certificaat in LinkedIn

Vanaf nu is het mogelijk om het behaalde certificaat van EMWO in uw LinkedIn profiel te zetten. Klik hiervoor op de onderstaande knop. U kunt daarbij aangeven wanneer u dit behaald heeft en tot wanneer dit geldig is. Er is vervolgens een directe link naar het landelijk register of de website van de NFU.
Lees meer

Wijziging samenstelling redactie

Mw. Dyonne van Duren heeft in februari de redactiecommissie van de EMWO examens verlaten. Zij zal echter nauw betrokken blijven bij het opleiden en certificeren van klinisch onderzoekers, onder meer als voorzitter van de BROK-commissie.  Het examenbureau wil haar heel hartelijk danken voor de grote inzet in de redactiecommissie de afgelopen jaren. Als afgevaardigd namens van de BROK-commissie wordt mw. Van Duren opge
Lees meer

Wijziging samenstelling redactie

Mw. M. Trip heeft na 7 jaar de redactiecommissie van de EMWO examens verlaten. Het examenbureau is haar zeer erkentelijk voor haar inzet en enthousiasme gedurende al deze jaren. Ook op deze plaats willen wij haar daarvoor ontzettend bedanken. Als afgevaardigd voorzitter van de BROK-commissie wordt mw. Trip opgevolgd door mw. Van Duren. Zij maakt al deel uit van de EMWO redactiecommissie. Daarnaast vindt nog een ander
Lees meer