logo

Nieuwsupdate

Nieuwe examinering EMWO

EMWO heeft in 2020 de examens voor de BROK® en GCP-WMO-certificering onderzocht. De uitkomst van deze analyse heeft ervoor gezorgd dat we in 2021 hard hebben gewerkt de examens te vernieuwen. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste stand van zaken over deze ontwikkeling.

De analyse die EMWO in 2020 heeft uitgevoerd bestond onder andere uit gesprekken met verschillende partijen en een analyse van de huidige examens. Uit de gesprekken bleek de examens op onderdelen verbeterd konden worden. De analyse van de huidige examens heeft geleid tot een verbeterplan voor zowel de BROK®- als GCP-WMO-examens. Hieronder leest u welke stappen EMWO heeft gezet, wat de laatste stand van zaken is en wat u hier de komende tijd van gaat merken.

Vernieuwde toetsmatrijs

De toetsmatrijs van de BROK® – en GCP-WMO-examens is vernieuwd. EMWO heeft samen met de BROK® – en GCP-WMO-commissie kritisch gekeken naar de inhoud en formulering van de eind- en toetstermen. We hebben het aantal eind- en toetstermen verminderd. Uitgangspunt hierbij was dat we geen onderwerpen weg lieten. Er zijn veel onderwerpen samengevoegd en door middel van een afbakening per toetsterm geven we aan welke onderwerpen er bij een toetsterm getoetst kunnen worden. Op deze manier geven we duidelijk het verschil tussen BROK® en GCP-WMO aan. Een nieuwe ontwikkeling is dat we per toetsterm aangeven hoeveel vragen we over het onderwerp stellen in het examen.

Benieuwd naar het nieuwe toetsmatrijs? Klik hier.

Vernieuwde examensystematiek

Naast de inhoud hebben we ook gekeken naar de systematiek. Kandidaten zijn al jaren gewend aan de hand van casuïstiek getoetst te worden over hun kennis over medisch wetenschappelijk onderzoek. Bij de nieuwe examens laten we de casussen los. Dit geeft ons de vrijheid meer verschillende type onderzoek te gebruiken voor de examenvragen (voorheen werd dit gelimiteerd tot de drie casussen) en zijn we flexibeler in het aanbod van examenvragen aan kandidaten. Het voordeel is dat we vragen makkelijker kunnen combineren, aanpassen of weglaten, zonder dat het verhaal van de casus niet meer logisch verloopt.

Het loslaten van de casuïstiek betekent niet dat we volledig nieuwe examens hebben ontwikkeld. De bestaande items zijn aangepast en worden gebruikt voor de nieuwe examens. De itemconstructeurs keken naar inhoud, context en opbouw van de vraag. Ook is gekeken bij welke nieuwe toetsterm de vragen gaan horen. Vragen die niet voldoen aan de criteria worden niet meer gebruikt. Er zijn nieuwe items ontwikkeld om de items aan te vullen naar volwaardige examenversies.

EMWO is nog steeds op zoek naar itemconstructeurs om te helpen bij de screening en ontwikkeling van examenvragen. Heeft u hier interesse in? Solliciteer dan op de vacature

Oproep pilot nieuwe examens

Onderdeel van de examenontwikkeling is een pilotafname in februari. Tijdens deze pilotafname willen we het examen in zijn nieuwe vorm onder verschillende respondenten afnemen. Hierbij zijn we op zoek naar kandidaten met verschillende achtergronden en kennisniveaus. Denk aan experts, maar ook beginnende onderzoekers. Op basis van de feedback uit de pilot hopen we de samenstelling en cesuur van het examen te kunnen vaststellen.

Heeft u interesse in het deelnemen aan de pilot alleen of met een groep (startende) onderzoekers? Neem dan contact op met Janneke van Santen via 033 750 10 36 of info@emwo.nl.

Implementatie CTR

Het afgelopen jaar is verschillende wet- en regelgeving veranderd binnen het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Per 31 januari 2022 gaat ook de Clinical Trial Regulation (CTR) in. De nieuwe examens voldoen aan alle reeds ingevoerde wetswijzigingen, inclusief de CTR. Door de invoer van de CTR is besloten dat de nieuwe examensystematiek vanaf 1 maart 2022 ingaat.
 
Hieronder vindt u per examen de invoering en fasering van het examen.

Invoering en fasering nieuw BROK®-examen

Naast het BROK®-examen is de eBROK® verplicht om een BROK®-certificaat te behalen. Uiteraard moeten examen en leermiddelen op elkaar aansluiten. Elevate Health is druk bezig om het lesmateriaal in de eBROK® aan te passen aan CTR.

Om de overgang naar het nieuwe lesmateriaal van het examen soepel te laten verlopen, zal het eerste kwartaal van 2022 gelden als overgangsperiode. In deze periode kunt u het volgende verwachten:

  • Op 31 januari wordt het lesmateriaal van eBROK® op basis van de nieuwe wijzigingen van de CTR gepubliceerd. Tot 1 maart 2022 is het mogelijk om examen te doen op basis van het huidige lesmateriaal van eBROK®. Dit geldt zowel voor proctoring-examens en examens op locatie.
  • U kunt in de maand februari alleen herexamen doen op basis van de huidige eBROK®. Heeft u al examen gedaan en bent u gezakt, dan kunt u een herexamen afleggen op basis van de huidige lesstof. Ook hierbij geldt ook dat dit gaat om proctoring examens en examens op locatie. Tijdens dit examen maakt u gebruik van de lesstof door middel van een PDF dat u ontvangt bij de bevestiging van uw examen.
  • Vanaf 1 maart 2022 kan er alleen proctoring- of locatie-examen worden afgelegd op basis van de nieuwe wijzigingen van het CTR. Let op: dit geldt dus ook voor herexamens op basis van eerder afgelegde examens.

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via info@emwo.nl of de Servicedesk van Elevate Health via support@elevateh.freshdesk.com

Invoering en fasering GCP-WMO examens

Bij de verschillende GCP-WMO-opleiders wordt al volop aandacht geschonken aan de CTR. Bij deze examens geldt de volgende fasering:

  • Tot 1 maart is het mogelijk (her)examen te doen op basis van de huidige GCP-WMO-examens. Dit geldt zowel voor proctoring-examens als examens op locatie.
  • Vanaf 1 maart 2022 kunt u alleen nog examen doen op basis van de nieuwe examensystematiek. Ook hierbij geldt dit voor proctoring-examens en examens op locatie.

U mag bij het GCP-WMO-examen gebruik maken van het lesmateriaal van uw opleider, daarom heeft u bij dit examen niet de beschikking over lesstof via de uitnodiging.

Inschrijven nieuwe examensystematiek

EMWO streeft ernaar zowel het nieuwe BROK®- als GCP-WMO-examen per 1 december 2021 beschikbaar te hebben in het dashboard in de eBROK® en mijn.emwo.nl zodat de kandidaten zich kunnen inschrijven.

Let op! Kies voor het nieuwe examen voor het examen BROK 2022 of GCP-WMO 2022

Mocht u vragen hebben over bovenstaande? Neem dan contact op met Janneke van Santen via 033 750 10 36.